facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

“ซีพี ออลล์” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทย เตรียมออกหุ้นกู้ ปลายเดือนตุลาคมนี้
10:23 AM :: 1460 Views :: ทันข่าวCP

 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.สยามแม็คโครมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ให้กับนักลงทุนสถาบัน และประชาชนทั่วไปซึ่งจะเสนอขายปลายเดือนตุลาคมนี้  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

 

 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า “หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาทในส่วนของประชาชนทั่วไป จะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100,000 บาทโดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยจะเสนอขายหุ้นกู้ปลายเดือนตุลาคมนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป”

 

 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “A+(tha)” ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของไทยมายาวนานกว่า 25 ปี ที่ให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทั่วไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคารผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือที่ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร.1333), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร.1551), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595),  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770)

________________________________________________________________________________________________

CPALL, the operator of 7-Eleven convenient stores in Thailand and the major shareholder of Siam Makro PCL, plans to offer secured and unsubordinated debentures with debentureholders’ representative. The tenors are 3 years, 5 years, 7 years and 10 years offering to institutional and retail investors, which will be issued in late October.The debentures are rated A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand). Bangkok Bank PCL, Krung Thai Bank PCL, The Siam Commercial Bank PCL, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and Standard Chartered Bank (Thai) PCL are joint lead arrangers of the transaction while Bank of Ayudhya PCL, Thanachart Bank PCL are co-managers of the transaction.

 

Mr. Korsak Chairasmisak, Chairman of Executive Committee, CPALL stated that “This is the inaugural debenture issuance of CPALL. The debentures are secured and unsubordinated with debentureholders’ representative. There are a variety of tenors for the offering which are 3 years, 5 years, 7 years and 10 years. The minimum subscription amount for institutional investors is THB 100,000 per tranche with multiples of THB 10,000 while that of retail investors is THB 100,000 per tranche with multiples of THB 100,000. Coupon is payable semi-annually. The proceeds from this issuance will be used to refinance loan and/or used as a working capital for the company. The debentures will be offered this October and details will be released later.”

 

CPALLis rated at A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand). Such rating reflects the company’s continuousgrowth and strong financial performance. Moreover, the rating reflects CPALL’s leading position as the market dominant in retail business. For the past 25 years, CPALL has been the largest operator of convenient stores for every community across Thailand, which operates every day, 24 hours a day.

For more information, investors may download the prospectus from www.sec.or.th or contact branches of joint lead arranger and co-managers or their call centers, Bangkok Bank (except micro branches) at Tel. 1333, Krung Thai Bank at Tel. 1551, The Siam Commercial Bank at Tel. 02-777-7777, Standard Chartered Bank (Thai) at Tel. 1595, Bank of Ayudhya at Tel. 1572 and Thanachart Bank at Tel. 1770.

 

ขอขอบคุณ ข่าวและภาพ จาก www.cpall.co.th

ข่าววันที่ 14 ต.ค. 56


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |