facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ทรูมูฟ เอช นำบริการ 3G+ โปรโมทงานศิลปะหัตถกรรมจักสานกระจูด จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการ “ชีวิตดี ชุมชนดี กับทรูมูฟ เอช 3G+”
4:38 PM :: 1565 Views :: แวดวงซีพี

 

ทรูมูฟ เอช โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ดร.พรรณไทย ไทยชน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยเหล่าซุป’ตาร์ ซาร่า เล็กจ์ เอ-ศุภชัย และคชา AF8 ร่วมช่วยเหลือชุมชนในโครงการ “ชีวิตดี ชุมชนดี กับ ทรูมูฟ เอช 3G+” นำเทคโนโลยี 3G+ ไปสนับสนุนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด สินค้าท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

 

ข่าววันที่ : 8 ตุลาคม 2555


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |