facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ชมรม “จิตอาสา” ซีพี ออลล์ ร่วมจัด “ร่วมด้วยช่วยภัยหนาว” มอบเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนชาวเขา จ.พิษณุโลก
10:16 AM :: 2076 Views :: 365วัน เพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2555 ชมรม จิตอาสา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยภัยหนาว” ปีที่ 16 ที่ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่าเกือบ 100,000 บาท ไปมอบให้นักเรียนชาวเขา 250 คนของ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา โดยมี พล.ต.บรรยงค์ สิรสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ

 


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ยังได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นเกมแจกของรางวัลให้นักเรียนชาวเขาได้ร่วมสนุก นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยัง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนย่อย) เพื่อช่วยกันทาสีอาคารและมุงหลังคาสังกะสีของอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ก่อนเดินทางกลับ

 

ข่าววันที่ : 24 ธันวาคม 2555


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |