facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ซกจือ แซ่จัง มารดาของ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์
4:14 PM :: 3184 Views :: แวดวงซีพี

 

นายธนินท์ เจียรวนนท์  (แถว 3 ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ซกจือ แซ่จัง มารดาของ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ (แถว 1 ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง ฮิล จำกัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายเสนาะ เทียนทอง (แถว 3 ที่ 6 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ วัดหัวลำโพง ศาลา 17  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

 

ข่าววันที่ : 21 มกราคม 2556


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |