facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

เซเว่น อีเลฟเว่นประกาศแผนปี 2556 รุก “อิ่มสะดวก” ต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดขายโต 14-15%
11:08 AM :: 4605 Views :: ทันข่าวCP


เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าธุรกิจร้านอิ่มสะดวกต่อเนื่อง ตอบสนองพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยยุคใหม่ เผยเตรียมความพร้อมด้านคน เทคโนโลยี และนวัตกรรมรับมือการแข่งขันค้าปลีกสุดคึก ตั้งเป้ายอดขายปี 2556 เติบโต 14-15% พร้อมขยายสัดส่วนแฟรนไชส์เป็น 57-58%
 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 ที่โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวถึง แผนการดำเนินงานธุรกิจเซเว่น อีเลฟเว่น ปี 2556 ว่า ยังคงเน้นนโยบายความเป็นร้าน “อิ่มสะดวก” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยทั่วไป พร้อมทั้งหาสินค้าและการบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่เปลี่ยนไป และเน้นความเป็น “วัน สต็อป เซอร์วิส” หรือการให้บริการครบในจุดเดียว ทั้งการซื้อสินค้าและการชำระค่าบริการต่างๆ รวมถึงพัฒนาสินค้า “ไพรเวท แบรนด์” ของ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค
 
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วของการทำงานด้วยการ “บูรณาการระบบงาน” (Integrate Work System) และได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ลงทุนด้านการติดต่อสื่อสารของระดับผู้บริหารร้านสาขา (FC) ด้วย Samsung Galaxy Note 10.1 จำนวนเกือบ 2,000  เครื่อง และได้ให้ผู้จัดการสาขาใช้สมาร์ทโฟน เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว รวมทั้งยังตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่ต้องการการเข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการมี แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ และเปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าระบบ อี-คอมเมิร์ซ

“ในปีนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 14-15% ส่วนการเพิ่มสาขาได้วางแผนจะขยาย 500-550 สาขา ทำให้ในปี 2556 จะมีเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 7,000 สาขา โดยมีรูปแบบของร้านที่หลากหลาย อาทิ ร้านตั้งอิสระ (Stand-alone) ร้านในอาคารพาณิชย์ ร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านแบบบูธ รวมทั้งจะเพิ่มสัดส่วนของร้านแฟรนไชส์เป็น 57-58% เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมเตรียมแผนรองรับการขยายสาขาด้วยการพัฒนาคน เปิดศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงมีระบบสนับสนุนเพื่อการวิเคราะห์และการจัดการที่ง่ายและรวดเร็ว” นายปิยะวัฒน์ กล่าว
 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, เซเว่น แคตตาล็อก ทั้งในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเซเว่น แคตตาล็อก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้พัฒนาสินค้าและบริการสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ส่วน นโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น กรรมการผู้จัดการ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทยังคงดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญด้าน CSR ในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

“ในด้านของการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะมีการมอบทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในระดับ ปวช. จำนวน 5,400 ทุน คิดเป็นเงินกว่า 165 ล้านบาท จบแล้วสามารถทำงานได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น และถ้าต้องการเรียนต่อก็สามารถเรียนได้ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ โดยให้ทุนการศึกษาอีกจำนวนกว่า 1,700 ทุน เป็นเงินประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการ 7 Go Green ด้วยโครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โครงการร้านประหยัดพลังงาน โครงการ Green Logistics และโครงการ Green Product เป็นต้น” นายปิยะวัฒน์ กล่าว

 

โดย : cpall.co.th

ข่าววันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2556


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |