facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

เส้นทาง SMEs..สู่ AEC “พันธมิตร”สำคัญไม่แพ้ “ขีดความสามารถ”
1:42 PM :: 6005 Views :: คุยกับซี.พี

ธุรกิจ SMEs ในหลายอุตสาหกรรมถือเป็นดาวรุ่งในปีนี้  ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป พลังงานทดแทน สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ บริการ ฯลฯ เพราะมีโอกาสรออยู่มากมาย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิด AEC  อยู่ที่ว่าจะเชื่อมต่อ SMEs กับ AEC อย่างไร?


ปัจจุบัน SMEs ของไทยมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ตลาดภายนอกได้ แต่ด้วยขนาดธุรกิจที่อาจจะยังไม่ใหญ่พอที่จะสร้างอำนาจต่อรองในการแข่งขัน จึงควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจับมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าวัตถุดิบ การใช้โนหาว และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต


สิ่งสำคัญที่กลุ่ม SMEs ต้องทำ คือ การเก็บข้อมูลเพื่อมาพัฒนา สินค้าและบริการ สร้างคุณค่าคุณภาพ ไปสู่มาตรฐาน ไปสู่ลูกค้ากลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 


SMEs ของประเทศไทย ก็เช่นเดียวกับ SMEs ทั่วโลก  บริษัทที่ใหญ่โตระดับโลกล้วนแล้วต้องมาผ่านการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง มาก่อนแล้วเติบโตไปเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่นก็มี SMEs ทั้งนั้น แต่เป็น SMEs ที่ทันสมัย ส่วนประเทศไทยเศรษฐกิจยังไม่ดีนัก SMEs เราสู้เขาไม่ได้ ดังนั้น มีโอกาส ต้องปรับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตไปแข่งขัน จึงอยากให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อขายวัตถุดิบเพราะ เมื่อมีการซื้อขายจำนวนมากย่อมมีอำนาจต่อรองมากกว่าจำนวนน้อย รวมถึงการผลิตหลายอย่างที่เกื้อหนุนกัน ยกตัวอย่าง แพคเกจจิ้งแบบเดียวกันผลิตจำนวนมากต้นทุนก็ถูกลง เป็นต้น หาก SMEs ไทย มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ไปสู่ตลาดที่เป็นตลาดที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ก็จะสามารถเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน


5 ปีที่ผ่านมา ซีพีออลล์ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วย กลุ่ม SMEs โดยนำสินค้าของ SMEs มาจำหน่าย ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และ7-catalog จากนั้นนำสินค้าที่ขายดีใน 7-catalog ไป on shelf  ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ที่มีอยู่ 7,000 กว่าสาขาทั่วประเทศ ทำให้สินค้า SMEs รายเล็กๆ มีโอกาสพัฒนาเป็นขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ และหลายรายได้มีการส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ 


ในปีนี้ SMEs นอกจากจะนำสินค้ามาจำหน่ายใน 7-catalog และในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้ว ซีพีออลล์ยังมีช่องทางใหม่ คือ E-commerce ผ่านเว็บไซต์ Shopat7.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ SMEs มียอดขายสูงขึ้น สามารถส่งไปขายในตลาดต่างประเทศ ตลาด AEC ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของ SMEs ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่ตลาดโลก


และเมื่อเร็วๆ นี้ ซีพีออลล์ ยังมีโครงการเสริมเคี้ยวเล็บให้กับกลุ่ม SMEs ไทย โดยจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ และประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ  มาแข่งขันในระดับประเทศไทย เมื่อชนะเลิศ แล้วนำสินค้ามาจำหน่ายใน 7-catalog ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 7,000 สาขา เว็บไซต์ Shopat7.com เพื่อขยายผลไปขายในตลาด AEC ตรงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของ SMEs รายเล็ก ที่จะพัฒนาเป็นขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ในที่สุดเช่นกัน


สำหรับเรื่องค่าแรง 300 บาทที่หลายคนกังวลว่าจะกระทบกับ SMEs ในช่วงต้นอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะ ทำให้ต้นทุนของ SMEs เพิ่มขึ้น แต่ข้อดีก็คือ ทำให้เกิดอำนาจการซื้อสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น กลุ่ม SMEs มียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้สูงขึ้น ภาษีเหล่านี้ก็ถูกนำมาพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  สอดคล้องกับคำพูดของประธานธนินท์ (ธนินท์ เจียรวนนท์) ที่กล่าวอยู่ตลอดเวลาว่า ในความมืดจะมีความสว่าง การเพิ่มค่าแรง 300 บาท อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นในช่วงต้นก็จริง  แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งอำนาจการซื้อจะเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาด SMEsใหญ่ขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs จะมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า แล้วสุดท้าย SMEs ไทยจะสามารถก้าวไปจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาด AEC  หรือทั่วโลกได้ อย่างสง่างาม สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้กลับเข้าประเทศ อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

โดย ปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

ข่าววันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2556


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |