facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ซีพีร่วมกับดูปองท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "DuPont Technology Day with CP"
11:32 AM :: 1991 Views :: แวดวงซีพี

 

 

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย มร.ซิง โฮ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน ดูปองท์ และ น.สพ.สมชาย เลาห์วีระพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และดูปองท์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "DuPont Technology Day with CP" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร และระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอาหารสำหรับประเทศไทยและภูมิภาค ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

ข่าววันที่ : 28 พฤษภาคม 2557

comment @ Friday, May 30, 2014 7:41 PM
Comments from the following blog entry: http://www.scoop.it/t/dupont-asean/p/4022229083/2014/05/30/dupont-technology-day-with-cp


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |