facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

อีกมมุมหนึ่งของชีวิตที่ทำเพื่อสังคมไทยของ “ธนินท์ เจียรวนนท์”
2:25 PM :: 16321 Views :: 365วัน เพื่อสังคม

ธนินท์เลี้ยงอาหารกลางวัน

 

“เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ควรได้รับการดูแลและใส่ใจ เพราะคนที่ขาดความรักจะเป็นปัญหาต่อไปของสังคม หากเราเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสสัก 2,000 คน ถ้าเด็กในจำนวนนี้มีสัก 200 คนที่โตขึ้นมาเป็นคนเก่งเป็นคนดี โตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง เด็กเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้” นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว

 

ไม่ว่าจะมีภาระกิจมากมายขนาดไหน “นายธนินท์ เจียรวนนท์”ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซี.พี.)จะต้องแบ่งเวลาให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กยากจนวัดสระแก้วเป็นประจำทุกปีในช่วงวันคล้ายวันเกิด

 

 

สำหรับปีนี้ถือฤกษ์สะดวกในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 “นายธนินท์ เจียรวนนท์” พร้อมด้วย “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” ภริยา “นายศุภชัย เจียรวนนท์” บุตรชาย และ “นางสาวทิพาภรณ์ เจียรวนนท์” บุตรสาว ได้เดินทางไปร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ จำนวน 1,889 คน จาก 3 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสที่นายธนินท์ อายุครบ 72 ปี

 

 

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมนายธนินท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว เลือกมาเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว ที่มาของเรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อปี 2535 นายธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ มาทำบุญที่วัดสระแก้วได้สัมผัสกับชีวิตของเด็กจึงเกิดความสงสาร และต้องการให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น ในเบื้องต้นได้มีการอุปถัมภ์ในเรื่องการสร้างอาคารเรียน หอสมุด อาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงเรือนนอน ต่อมาในปี 2543 ทราบว่าโรงเรียนวัดสระแก้วมีการทำการเกษตรควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จึงเข้ามาสนับสนุนให้ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน และจากนั้นได้ให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะโดยส่วนตัวของนายธนินท์ให้ความสำคัญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส เนื่องจากเห็นว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นต้นกำเนิดของปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา หากเด็กได้รับความรักความอบอุ่น สังคมให้โอกาสก็จะเป็นการช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง 

 

ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งสิ้น 1,889 คน มีโรงเรียนในความดูแล 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 โดย ในแต่ละเดือนทางวัดมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเด็กเหล่านี้เดือนละกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 450,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากครอบครัวของนายธนินท์ เจียรวนนท์ผ่านทางมูลนิธิพุทธรักษา ของครอบครัวนายธนินท์ เจียรวนนท์ ซึ่งมูลนิธิพุทธรักษาก่อตั้งขึ้นเพื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็ก เยาวชน คนด้อยโอกาส ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

  

สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ที่นายธนินท์ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว เป็นผู้สนับสนุน คุณวินัย จิตรัว ผู้จัดการทั่วไปกิจการไก่ไข่ภาคกลาง – ภาคตะวันออก ซีพีเอฟ และคุณนาถภูวนัย พูนแสง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนากิจการผลิตไก่ไข่ภาคกลาง ซีพีเอฟ เล่าให้ฟังว่าฟาร์มไก่ไข่แห่งนี้เป็นฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงเป็นโรงเรือนแบบปิดจำนวน 4 โรงเรือน สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ 73,000 ตัว ให้ผลผลิต 21 ล้านฟองต่อปี โดยไข่ไก่ที่ได้จะนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ และชุมชนโดยรอบ ส่วนที่เหลือขายเพื่อนำรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว และเป็นสวัสดิการครู สำหรับมูลไก่ก็นำไปผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มซึ่งทำให้ประหยัดค่าไฟได้มากถึง 70%

 

บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น เด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าหอประชุมด้วยอาการสำรวม เงียบสงบ และทันทีที่นายธนินท์ พร้อมด้วยคุณหญิงเทวี และครอบครัว เดินทางถึงหอประชุมเด็กทุกคนได้กล่าวสวัสดีอย่างพร้อมเพรียง

  

 

ในการนี้นายธนินท์ได้ให้โอวาทกับเด็ก ๆ ให้มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ เสียสละ เพราะทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ 

 

เด็กทุกคนที่นี้เป็นอนาคตของประเทศไทย เพราะในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สิ่งสำคัญที่เด็กๆ จะต้องจำไว้คือ ต้องมีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ และรู้จักเสียสละ” นายธนินท์ กล่าว

 

นายธนินท์ บอกเด็ก ๆ ทุกคนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียนด้วยความมุมานะ เรียนให้สนุก เรียนในวิชาที่ชอบ เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรื่องนั้น ๆ ให้รู้จริงและเก่ง ที่สำคัญคือต้องเรียนในวิชาที่จบแล้วมีงานทำด้วย พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะในอนาคต หากสามารถสื่อสารได้ทั้ง 3 ภาษา จะมีงานทำอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามถ้ารู้ทั้ง 3 ภาษาแล้วไม่มีความขยัน ไม่มีความพยายาม ไม่มีความรับผิดชอบ ก็ตกงานได้  

  

ผู้ใหญ่ใจดีที่ไปพร้อมกับนายธนินท์ในวันนั้น ได้ร่วมกันมอบเงินเป็นค่าขนมให้กับเด็ก ๆ ทุกคน โดยน้อง ๆ ระดับมัธยมได้รับค่าขนมคนละ 200 บาท น้อง ๆ ระดับประถมได้ค่าขนมคนละ 100 บาท ส่วนน้องนุชสุดท้องระดับอนุบาลได้ค่าขนมคนละ 50 บาท ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนต่างดีใจกันอย่างมาก

 

 

สำหรับเมนูอาหารที่นายธนินท์นำมาเลี้ยงเด็ก ๆ ล้วนเป็นเมนูที่เด็ก ๆ เรียกร้อง ได้แก่ ไก่ย่าง 5 ดาว ข้าวมันไก่ย่าง 5 ดาว เกี๊ยวกุ้งซีพี ไส้กรอกซีพี ไก่ป๊อป แล้วตบท้ายด้วยไอศกรีม

 

น้องทีไร มาเยอะ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบจนปัจจุบันอายุ 18 ปี เล่าให้ฟังด้วยความตื้นเต้นดีใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายธนินท์ว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกับนายธนินท์ ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีและให้ข้อคิดที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องความกตัญญู ซึ่งตนจะยึดถือนำไปปฏิบัติ 

 

ส่วน “น้องอัญชิสา แซ่ว่าง” เรียนอยู่ชั้น ม. 2 โรงเรียนวัดสระแก้ว บ้านอยู่ จ.ตาก แต่ด้วยเพราะความยากจนทำให้ต้องมาอยู่โรงเรียนวัดสระแก้ว กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเงินค่าขนม 200 บาท เพราะเงินจำนวนนี้มีค่ามากโดยจะนำไปใช้เป็นค่าเสื้อกีฬา 170 บาท ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อถุงเท้า และอุปกรณ์การเรียน หากไม่ได้รับเงินค่าขนมวันนี้ คงต้องให้ทางบ้านส่งเงินมาเป็นค่าเสื้อกีฬาแต่กว่าจะได้ก็คงอีกนานและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 

 

นี่คือ “ชีวิต” ในอีกมุมหนึ่งของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ไม่ได้มีแต่คำว่า “ธุรกิจ” ซึ่งนิตยสารฟอร์บส์ฉบับเอเชีย ประจำเดือนมีนาคม 2553 ได้จัดอันดับให้นายธนินท์เป็น 1 ใน 48 สุดยอดคนใจบุญจาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ Forbes Asia: Heroes of Philanthropy

 


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |