facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

สถานี TNN 2 คว้า 5 รางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2555
2:17 PM :: 3406 Views :: ทันข่าวCP

หลังจากทิ้งช่วงไม่ได้จัดงานประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์มานานถึง 7 ปี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย "ชาตรี ศรียาภัย" ก็ได้ฟื้นจัดมอบรางวัลนี้ขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับการประกาศผล "รางวัลเมขลา" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554 โดยมอบรางวัลให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางโทรทัศน์ที่โดดเด่นไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมงคลอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานภายใต้โครงการ รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน


บรรยากาศในงานมีบุคคลในวงการสื่อสารมวลชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตผลงานทางโทรทัศน์สู่สายตาประชาชน ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่าง นักแสดง พิธีกร นักข่าว มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก


โดยการจัดงานครั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Arts FOR All, สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา และ องค์กรสื่อมวลชนหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์กรศาสนาต่างๆ เจ้าภาพในการจัดการครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการมอบรางวัล จัดแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ทำให้มีจำนวนรางวัลมากเกือบๆ 200 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม 99 รางวัล เป็นรางวัลที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนทั้งประเทศ และเมื่อนำมาผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการอีกครั้ง ก็จะได้เป็นรางวัลเมขลามหานิยมแห่งปีจำนวน 23 รางวัล


ส่วนรางวัลดาวเมขลา 40 รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วรสาร วิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมและบุคคลในวงการบันเทิงที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษเกียรติยศคนโทรทัศน์อีก 13 รางวัล

 


ซึ่งในปีนี้สถานี TNN 2 คว้า 5 รางวัลดาวเมขลา ดังมีรายละเอียดดังนี้ “ฐาณิยา  พงษ์ศิริ” ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2  รับรางวัลสื่อมวลชน บุคคลพิเศษที่มีเกียรติคุณความดี มีคุณค่าต่อแผ่นดิน พร้อมด้วยอีกหลายรายการจากสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ประกอบด้วย รายการรักเมืองไทย : รายการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


รายการเพื่อนพึ่ง’ภา  : รายการส่งเสริมคุณธรรม ความดีงาม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณกุศล
สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “สะพานเดินเรือ” : สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา


และดร.เสรี  วงษ์มณฑา จากรายการยายเม้าวอนสอนหญิง : รายการส่งเสริมสถานภาพสตรี เพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของผู้หญิง


อนึ่ง “ดาวเมขลา” เป็นรางวัลที่สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้มองลึกถึงองค์กรสื่อมวลชนทุกประเภทที่ได้ขยายตัว เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลกไซเบอร์ มาสู่ประเทศไทยเราอย่างรวดเร็ว และมีการลงทุนมหาศาล เพื่อเป็นประโยชน์ในสังคมประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 

ข่าววันที่ : 19 มีนาคม 2555


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |