facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ซี.พี.รณรงค์สร้างวัฒนธรรม “จิตอาสา” นำร่องโครงการจิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด ประเดิมโครงการแรกสร้างกุฏิพระ ณ บ้านโคกสูง จังหวัดบุรีรัมย์
7:00 AM :: 5353 Views :: 365วัน เพื่อสังคม

 

       มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งก่อตั้งโดยพนักงานและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ประกาศดำเนินโครงการจิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิด โดยสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ว่า “สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศชาติ ประชาชน บริษัท” ซึ่งมีแนวคิดให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

     ทั้งนี้ได้นำร่องประเดิมเป็นโครงการแรกที่พื้นที่บ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายสุริยา เพื่อนรัมย์ พนักงาน สำนักโสตทัศน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือซีพีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 

     กิจกรรมนี้แม้จะเพิ่มจัดทริปแรกแต่ได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครชาวเครือเจริญโภคภัรพืจำนวนถึง 53 คน โดยนัดรวมพลกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ และได้สมทบกับเพื่อนพนักงานจิตอาสาจากหลากหลายธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงอีกกว่า 30 คน

 

    ภารกิจเพื่อสังคมที่บ้านเกิดของคุณสุริยา คือ การสร้างกุฏิพระ ณ วัดศรัทธาประชาธรรม วัดประจำหมู่บ้านของชาวโคกสูง ซึ่งสร้างเป็นอาคาร ชั้น ด้านล่างเป็นใต้ถุน ใช้สำหรับการอ่านหนังสือศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ ด้านบนเป็นห้องนอน พร้อมชานระเบียงยื่นออกมาด้านหน้า


 

     นอกเหนือจาการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจสร้างกุฏิพระแล้ว ชาวเครือเจริญโภคภัณฑ์จิตอาสาทั้งหมดยังได้เรียนรู้วิถีชุมชนจากภูมิปัญญาอาชีพท้องถิ่น ได้แก่ การตีเหล็กทำมีด การผลิตเตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน การทำอิฐประสาน การเลี้ยงไก่ใข่ในโรงเรียน การเพาะเห็ดนางฟ้า ขยะรีไซเคิล ห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก

 

    นายวิโรจน์ แก้วสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและตื้นตันใจมาก โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และจุดประกายให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดี

     ในขณะที่ นายนิยม อะพรรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ กล่าวว่า พอใจมากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มาดำเนินโครงการจิตอาสาที่บ้านโคกสูง เพราะเป็นการขับเคลื่อนชุมชนนำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่น เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน พร้อมเกิดเครือข่ายในระดับสังคมกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจจะช่วยผลักดันชุมชนให้มีการพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้

 

       "เครือเจริญโภคภัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศไทย"

 


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |