facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ทรู ปลูกความรู้คู่คุณธรรม แกะกล่องรายการใหม่ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม”
2:28 PM :: 3733 Views :: 365วัน เพื่อสังคม

 

กลุ่มทรู เปิดตัวรายการใหม่ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ผ่านทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงของ 9 เยาวชนวัย 9-12 ปีที่ตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ตลอด 1 เดือน ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นำเสนอกิจวัตรประจำวันของเหล่าสามเณรน้อย ทั้งการเรียนรู้ การปฏิบัติธรรม การทดสอบความอดทนและสมาธิ รวมทั้งความสามารถแสดงธรรมเทศน์   โดยมุ่งหวังให้เยาวชนสนใจศึกษาธรรมะ ปลูกความรู้คู่คุณธรรมผ่านประสบการณ์ตรง และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนผู้ชมคิดดี ทำดี ปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ร่วมชื่นชมกับความตั้งใจของเยาวชนที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังใจให้กับเหล่าสามเณรทั้ง 9 รูป ตั้งแต่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2555 ทางทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 หรือชมออนไลน์ผ่าน www.trueplookpanya.com/truelittlemonk


นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นการสานต่อความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่จะนำสื่อภายในกลุ่มทรู ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องของคุณธรรม ตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย และมีหลักธรรมหลายประการที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ควรค่าเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของกลุ่มทรู ที่จะสร้างสรรค์รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทรูวิชั่นส์จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของสามเณรทั้ง 9 รูป ขณะปฏิบัติธรรมบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเยาวชนทั้ง 9 คนที่มีความตั้งใจจริงที่จะบวชเป็นสามเณร จะได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ความอดทน การว่านอนสอนง่าย ใฝ่ศึกษา ความขยันหมั่นเพียร และกตัญญูกตเวที อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมแล้ว ยังเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ที่จะได้ข้อคิด คติธรรมสอนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงได้รับความสุขใจในการติดตามชมความสดใส น่ารัก และจิตใจที่มุ่งมั่นของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง 9 รูปอีกด้วย”

“นับเป็นเกียรติอย่างสูงของบริษัทและทีมงานผู้จัดทำรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานพระพุทธศาสนาหลายแห่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านร่วมเป็นคณะที่ปรึกษารายการ อาทิ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ท่านเจ้าคุณพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระพรพล ปสันโน พระเลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙กาญจนาภิเษก, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), พระพยอม, พระมหาสมปอง ซึ่งบริษัทต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ทุกท่านได้ร่วมให้คำแนะนำมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ และการคัดเลือกเยาวชน ซึ่งเยาวชนทั้ง 9 คนที่จะเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรในครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกจากพระอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่ง โดยคัดเลือกจากเด็กที่ต้องการบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนิกชน“


“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นรายการที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120  เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2555 โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกอบรมสามเณรทั้ง 9 รูป ตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา จนถึงวันลาสิกขาบท ซึ่งตลอดระยะเวลา 31 วัน สามเณรทั้ง 9 รูป จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมก่อนบวช ซ้อมสวด ซ้อมบวช  และซ้อมห่มจีวร,  การเรียนรู้ที่จะต้องอดทน อดกลั้น การปฏิบัติตน ตั้งใจศึกษาพระธรรม การฝึกสติ สมาธิและการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรับกายและใจ จนถึงวันสุดท้ายของการบรรพชาที่สามเณรทุกรูปจะได้ขึ้นเทศน์โปรดโยมพ่อ โยมแม่ ซึ่งทรูวิชั่นส์จะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมของสามเณร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.00 – 21.00 น. หรือผู้ที่พลาดชมการดำเนินชีวิตของสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ระหว่างวัน สามารถรับชม ช่วงไฮไลท์ประจำวัน (Daily Highlight) เวลา  21.00 - 22.00 น. ซึ่งผลิตโดยบริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด  โดยจะประมวลเหตุการณ์และเรื่องเด่นในแต่ละวัน  และเวลา 22.00 - 05.00 น. นำเสนอรายการธรรมะต่างๆ ได้แก่ พุทธสุภาษิต คติธรรม บรรยายธรรม นิทานธรรม เพลงธรรม พร้อมฉายช่วงไฮไลท์ประจำวันซ้ำ (Rerun) นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบออนไลน์ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk” นายศุภชัย กล่าว

 

  

 
ข่าววันที่ : 16 เมษายน 2555

   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |