facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ ซีพีเอฟและครอบครัวข่าว 3 คืนความสุขสู่ชุมชนหนองจอก
5:07 PM :: 2392 Views :: 365วัน เพื่อสังคม

นายชาตรี รชตะสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักถึงการฟื้นฟูและเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 (กองพลพัฒนาที่ 2) และครอบครัวข่าว 3 ดำเนินโครงการ “คืนความสุขสู่ชุมชน” ณ วัดวิบูลย์ธรรมารามแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯเพื่อช่วยเหลือเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแก่ชุมชนในเขตหนองจอก

 


“ซีพีเอฟเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคืนความสุขสู่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตหนองจอกที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในชุมชนนี้มากว่า 30 ปี จึงถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน ในช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนนั้น ซีพีเอฟได้นำ " ชาวซีพีเอฟจิตอาสา" ลงพื้นที่ช่วยเหลือกระทั่งสถานการณ์คลี่คลาย ด้วยการพร้อมมอบผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพและมอบเรือให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อใช้ในการสัญจร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจจากซีพีเอฟเพื่อชุมชน โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ในเครือซีพีเอฟ ให้กับโครงการนี้ อาทิเช่น ข้าวเหนียวไก่จี๊ด ข้าวเหนียวไก่สวรรค์ ข้าวมันไก่ และไข่ต้ม เพื่อนำมาให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ”นายชาตรี กล่าว


ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยการเกิดซ้ำ พร้อมสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในมาตรการป้องกันน้ำท่วม โดยร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 จัด 2 กิจกรรม ได้แก่ การขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่มีนบุรี ตามโครงการ “ฟื้นฟู ขุดลอกคลอง ลำราง และท่อระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัย” ของรัฐบาล และกิจกรรมปลูกต้นไม้ลงหญ้าแฝกสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีๆ ให้ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนพัฒนาลำต้นไทร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนด้วย.

 

ข่าววันที่ : 21 พฤษภาคม 2555


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |